Itaalia keel B2.2 (LCI6322.HT)
space
Õppeaine kood
LCI6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Itaalia keel B2.2
Õppeaine nimetus inglise k
Italian B2.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus on mõeldud tudengitele, kelle keeletase vastab B1 tasemele. Keeleõpe on eesmärgiga valmistuda B2 tasemeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul omandatakse järgmised kompetentsid: oskus väljenduda grammatiliselt õigesti igapäevateemadel, jutustada ümber, kuulata ja kirjutada üles keskmise raskusega teksti, vastata selle raames küsimustele ja arendada teemat, argumenteerida rikkaliku sõnavaraga, vallata kõiki grammatika põhiteemasid, mõista keskmise raskusega korralikult artikuleeritud teksti selle detailides.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas itaalia keele B2.1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised Itaalia keele foneetikast, sõnavarast, morfoloogiast, süntaksist;
- oskab rakendada neid teadmisi praktikas vastavalt B1 taseme nõudmistele;
- suudab läheneda võõrkeelele filoloogilisest aspektist;
- suudab sooritada B2 tasemeeksami.
Õppejõud
Evelina Valitutto
space