Hispaania keel B2.1 (LCS6321.HT)
space
Õppeaine kood
LCS6321.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel B2.1
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish B2.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Clara Del Rey (õpetamise keel: hispaania keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused B2 tasemel eneseväljendusoskuse omandamiseks hispaania keeles, saavutamaks DELE-Nivel Medio (Diploma Instituto Cervantes) eksamil nõutavat keeleoskuse taseme.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
- Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eelnev hispaania keele tase vastab B1.2-tasemele.
- toetada integreeritud kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamist läbi erinevate teemade tänapäevasest hispaania keelest ja kultuurist (El spanglish; el lenguaje de los móviles; la casa de 2020; comida y recetas de cocina; la emigración; léxico de la economía; historia del café; blogs; actividades de tiempo libre; la prensa escrita; internet; costumbres españolas).
- jätkub süvendatud keeleõpe. Põhitähelepanu iseseisva loomingulise töö arendamisele. Ülesanded ja harjutused loovuse arendamiseks. Erialase kirjanduse tõlkimine sõnastiku abil;hispaaniakeelse maailma eripärad: erinevad muusikastiilid, kino jne. Hispaania keele eripärad Ladina-Ameerika maades. Kommunikatiivse metoodika kasutamine töörühmades.
- süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast ( usos de indicativo y subjuntivo; expresiones idiomáticas; formación de palabras; conectores (consecutivos; concesivos; causales; temporales); adjetivación)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab üldjoontes keerulisemaid erialaseid allikmaterjale ja loenguid;
- suudab sünteesida eri allikatest pärit informatsiooni;
- suudab luua mitut põhjendatud argumenti ühel teemal;
- suudab kirjutada akadeemilist artiklit;
- mõistab eri teemadel kõnet tavaelus ja meedias: enamikku TV uudiseid, dokumentaalfilme, intervjuusid, filme, lühijutte ja lihtsamaid romaane;
- oskab teha akadeemilisi ettekandeid ja end selgelt väljendada;
- oskab arutleda võimalike põhjuste, tagajärgede ja hüpoteetiliste olukordade üle;
- mõistab hispaaniakeelse maailma lingvistilisi eripärasid;
- oskab selgitada ja rakendada grammatikareegleid iseseisva keelekasutaja tasemel;
- suudab analüüsida lausetes grammatilisi ja süntaktilisi aspekte;
- suudab analüüsida ja mõtestada oma keeleõpet.
Õppejõud
Clara Del Rey
space