Hispaania keel B1.1 (LCS6323.HT)
Õppeaine kood
LCS6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel B1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish B1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
84
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez (hispaania keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kesktasemel keeleoskuse omandamiseks hispaania keeles;
Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks;
Luua eeldused grammatikaalaste teadmiste kinnistamiseks;
Luua eeldused sõnavara laiendamiseks;
Toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle hispaania keele tase on eelnevalt A2;
Häälduse viimistlemine;
Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine läbi interaktiivse ja kommunikatiivse tegevuse;
Süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast;
Sõnavara laiendamine vastavalt temaatikale.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas hispaania keele A2-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Oskab tajuda hispaania keele hääldusnüansse, on omandanud vajaliku sõnavara ja
suudab aru saada ka keerulisematest igapäevavestlustest;
Suudab rakendada keelealaseid oskusi kõnesituatsioonides ja oskab rakendada keelealaseid teadmisi grammatikaharjutustes;
Õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez