Hispaania keel B1.1 (LCS6323.HT)
space
Õppeaine kood
LCS6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel B1.1
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish B1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kesktasemel keeleoskuse omandamiseks hispaania keeles;
Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks;
Luua eeldused grammatikaalaste teadmiste kinnistamiseks;
Luua eeldused sõnavara laiendamiseks;
Toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle hispaania keele tase on eelnevalt A2;
Häälduse viimistlemine;
Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine läbi interaktiivse ja kommunikatiivse tegevuse;
Süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast;
Sõnavara laiendamine vastavalt temaatikale.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas hispaania keele A2-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab selgelt väljendatud ja struktureeritud loengut tuttaval teemal;
- mõistab üldjoones selge arutluskäiguga kirjalikke tekste;
- suudab konteksti järgi ära arvata tundmatu sõna tähenduse ja mõista lause tähendust, kui teema on tuttav;
- oskab lühidalt põhjendada arvamusi, plaane ja tegevusi;
- suudab kirjeldada unistusi, lootusi, taotlusi ja muljeid;
- suudab kirjeldada lihtsas keeles raamatute ja filmide süžeed ning enda muljeid;
- mõistab ja oskab kasutada grammatikareegleid;
- suudab analüüsida oma B1 taseme lektüüri lugemise kogemust;
- suudab analüüsida ja mõtestada oma keeleõpet.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez
space