Prantsuse keel B1.2 (LCF6324.HT)
Õppeaine kood
LCF6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
French B1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
84
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle prantsuse keele oskus on tasemel B1.1. Keeleõpe eesmärgiga valmistuda B1 tasemeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul omandatakse järgmised kompetentsid: oskus rääkida igapäevateemadel, jutustada ümber, kuulata ja kirjutada üles lihtsamat teksti ning vastata selle raames küsimustele, argumenteerida enam-vähem mõistetaval tasemel, vallata piisavalt grammatikat, et väljenduda olevikus, minevikus ja tulevikus, eristada keskmise raskusega kuulamistekstis olulist informatsiooni.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilasel on teadmised prantsuse keele foneetikast sõnavarast, morfoloogiast, süntaksist;
Oskab rakendada neid teadmisi praktikas vastavalt B1 taseme nõudmistele;
Suudab läheneda võõrkeelele filoloogilisest aspektist;
Suudab sooritada B1 tasemeeksam.
Õppejõud
Kateryn Rannu