Prantsuse keel B1.2 (LCF6324.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
French B1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle prantsuse keele oskus on tasemel B1.1. Keeleõpe eesmärgiga valmistuda B1 tasemeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul omandatakse järgmised kompetentsid: oskus rääkida igapäevateemadel, jutustada ümber, kuulata ja kirjutada üles lihtsamat teksti ning vastata selle raames küsimustele, argumenteerida enam-vähem mõistetaval tasemel, vallata piisavalt grammatikat, et väljenduda olevikus, minevikus ja tulevikus, eristada keskmise raskusega kuulamistekstis olulist informatsiooni.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi prantsuse keele foneetikast sõnavarast, morfoloogiast, süntaksist;
- oskab rakendada neid teadmisi praktikas vastavalt B1 taseme nõudmistele;
- suudab läheneda võõrkeelele filoloogilisest aspektist;
- suudab sooritada B1 tasemeeksam.
Õppejõud
Ana Sofia Chermont de Magalhaes
space