Akadeemiline kirjutamine (GRR6922.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6922.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Akadeemiline kirjutamine
Õppeaine nimetus inglise k
Academic Writing in French
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
Kateryn Rannu (õpetamise keel: eesti keel)
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada kirjutamispraktikat, alates resümeest ja sünteesist kuni tervikliku artiklini.
Omandada oskust kirjutada akadeemilist teksti prantsuse keeles.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
1. Resümeede ja sünteeside analüüs; nende ühine ja iseseisev koostamine
2. Kirjaliku teksti vormistamiseks vajalike abivahendite tutvustamine. Tutvumine teadusliku keele ja selle stiili eripäradega
3. Prantsuskeelse teadusliku artikli lugemine ja selle struktuuri analüüs
4. Lühikese tervikliku artikli kirjutamine enda valitud teemal
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida ja kirjutada teaduslikku teksti prantsuse keeles.
Õppejõud
Kateryn Rannu
space