Teksti lingvistiline ja kirjanduslik analüüs (GRS6304.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Teksti lingvistiline ja kirjanduslik analüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Linguistic and Literary Analysis
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Andine Frick (õpetamise keel: saksa keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused saksakeelse kirjandus- ja keeleteaduse põhimõistete omandamiseks ja peamiste meetoditega tutvumiseks. Toetada erinevat laadi tekstide interpreteerimis- ja analüüsioskust, kasutades õpitud teoreetilist mõistestikku ja meetodeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Miks on olemas ja kuidas kujunesid saksa kultuuriruumis erinevad kirjandusteaduslikud meetodid (positivism, sotsiaalajalooline, psühhoanalüütiline, strukturalistik meetod, gender studies jne)? Kuidas defineerida uurimisküsimusi kirjanduslike tekstide kohta? Kirjandusteaduses kasutatav terminoloogia ja selle rakendamine kirjanduslike tekstide analüüsis.
Kuidas analüüsida teksti? Erinevad saksakeelse keeleteaduse uurimisvaldkonnad, põhimõisted ja meetodid ning nende rakendamine erinevat laadi tekstide analüüsis.
Loeng-seminarid.
Kasutatavad materjalid (sh analüüsitavad tekstid ja õppejõu esitlused on valdavalt saksa keeles; arutelu võib toimuda nii eesti kui ka keeles)
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb saksakeelse kirjandusteaduse terminoloogiat ja peamisi meetodeid; omab baasteadmisi, et interpreteerida kirjanduslikke tekste;
- tunneb tähtsamaid saksakeelse keeleteaduse valdkondi, terminoloogiat ja traditsioone;
- tunneb keeleteaduslikke töömeetodeid ja oskab neid rakendada tekstianalüüsis.
Õppejõud
Andine Frick
space