Hispaania keel A2 (LCS6312.HT)
space
Õppeaine kood
LCS6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish A2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused algteadmiste arendamiseks;
Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks;
Luua eeldused grammatikaalaste algteadmiste kinnistamiseks;
Luua eeldused baassõnavara laiendamiseks;
Toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle hispaania keele tase vastab A1-tasemele;
Häälduse viimistlemine;
Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine läbi interaktiivse ja kommunikatiivse tegevuse;
Süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast;
Sõnavara laiendamine vastavalt temaatikale.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas hispaania keele A1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab ja oskab kirjutada tekste konkreetsetel argiteemadel; oskab väljendada esmavajadusi ja kirjeldada elutingimusi, isikuid, sündmusi, tegevusi, tööd, plaane ja isiklikke kogemusi;
- oskab siduda lihtsaid lauseid pikemateks lõikudeks;
- oskab lihtsas keeles väljendada arvamust ja eelistusi argiteemadel;
- oskab suurema raskuseta tulla toime selgelt väljendatud argisuhtluses;
- oskab tuvastada hispaania keele piirkondlikke eripärasid ja hääldusnüansse;
- oskab tabada TV uudiste ja reklaamide peamist sõnumit;
- mõistab ja oskab kasutada algtaseme grammatikareegleid (muuhulgas verbide pööramist minevikus);
- suudab analüüsida oma A2 taseme lektüüri lugemise kogemust;
- suudab analüüsida ja mõtestada oma keeleõpet;
- suudab sooritada hispaania keele A2 tasemeeksami.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez
space