Hispaania keel A2 (LCS6312.HT)
Õppeaine kood
LCS6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Hispaania keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
Spanish A2
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
84
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused algteadmiste arendamiseks;
Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks;
Luua eeldused grammatikaalaste algteadmiste kinnistamiseks;
Luua eeldused baassõnavara laiendamiseks;
Toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus on mõeldud üliõpilastele, ekkel hispaania keele tase vastab A1 tasemele;
Häälduse viimistlemine;
Kuulamis-, kõnelemis-, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamine läbi interaktiivse ja kommunikatiivse tegevuse;
Süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast;
Sõnavara laiendamine vastavalt temaatikale.
Kursusele saavad registreerida üliõpilased, kellel on olemas hispaania keele A1-tase.
Õppeaine õpiväljundid
Oskab tajuda hispaania keele hääldusnüansse;
Suudab omandada laiendatud baassõnavara;
Suudab aru saada hästiartikuleeritud igapäevavestlusest;
Suudab rakendada algteadmisi kõnesituatsioonides;
Oskab rakendada keelealaseid teadmisi grammatikaharjutustes;
Suudab sooritada A2 tasemeeksami.
Õppejõud
Juan Carlos Monroy Perez