Saksakeelse kirjanduse ajalugu (GRS6302.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6302.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksakeelse kirjanduse ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of German Literature
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Maris Saagpakk (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Ülevaade saksakeelse kirjanduse arengust: peamised epohhid alates keskajast kuni 21. sajandini. Luua tingimused tekstide ajaloolisuse mõistmiseks ja nende ajaloolises kontekstis tõlgendamise võtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilased analüüsivad erinevate žanrite alla kuuluvaid kirjanduslikke tekste (keskajast kuni 21. sajandini). Erilise tähelepanu all on ajalooline ja kultuuriline kontekst ja intertekstuaalsed seosed. Üliõpilased harjutavad erinevate tõlgendamismeetodite kasutamist. Tekstide valik erineb aastati.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet saksakeelse kirjanduse ajaloo etappidest;
- on omandanud esmase oskuse tõlgendada tekste ajaloolises ja kultuurilises kontekstis.
Õppejõud
Maris Saagpakk
space