Briti kirjandus renessansist tänapäevani (GRA6313.HT)
Õppeaine kood
GRA6313.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Briti kirjandus renessansist tänapäevani
Õppeaine nimetus inglise k
British Literature from the Renaissance to the Present Day
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvuda inglise kirjanduse põhiperioodidega ja tähtsamate kirjanikega 15. sajandist tänapäevani.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Olulisemad perioodid ja kirjanduslikud meetodid: Renessanss ja Shakespeare looming; klassitsism; romantism; realism; dekadents; modernism; sõjajärgne inglise kirjandus, eksistentialism; kuuekümnendate ja seitsmekümnendate voolud ja vastuolud: postmodernism, feministlik kirjandus; 80ndate kirjandus: ajalooprobleem, metafiktsioon, postkoloniaalne diskursus, identiteediuuringud, trauma uuringid; ökokriitika. Vastava meetodi põhitunnused ja olulisemad esindajad. Uusimad tendentsid ja nimed.
Õpimeetodid: loeng, seminar, vaba diskussioon, paari- ja grupitöö, multimeedia e-loeng, portfoolio.
Õppeaine õpiväljundid
Orienteerumine briti kirjanduse ajaloos ja kirjanduse põhimeetodites rõhuga briti kirjanduse iseärasusele. Teadmisi briti kirjanduse põhimetoditest, teemadest ja tendentsidest 20. sajandil kuni kaasajani. Oskus paigutada kirjandusliku materjali laiemasse konteksti.
Õppejõud
Julia Kuznetski
Asenduskirjandus
Abrams, M.H, Gen. Ed. The Norton Anthology of English Literature I-II. Seventh/eighth edition. New York: W.W. Norton. 1993 (6th ed.)/2000 (7th ed).
Cuddon, J.A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin.
Boyce, Charles. The Wordsworth Dictionary of Shakespeare. NY: Wordsworth, 1990.
Childs, Peter. 2004., Contemporary Novelists: British Fiction Since 1970
Cuddon, J.A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. London: Penguin, 1991.
Bradbury, Malcolm. The Modern British Novel. 1878-2000. Longon: Penguin, 2001.
British Fiction of the 1990s. Ed. Nick Bentley. Contemporary British Fiction (Paperback)
The Contemporary British Novel: From John Fowles to Zadie Smith. by Philip Tew.; ,
Additional material provided by the lecturer (Moodle)
Multimedia lectures and links to video material.