Briti kirjandus renessansist tänapäevani (GRA6313.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6313.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Briti kirjandus renessansist tänapäevani
Õppeaine nimetus inglise k
British Literature from the Renaissance to the Present Day
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Julia Kuznetski (õpetamise keel: inglise keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvuda inglise kirjanduse põhiperioodidega ja tähtsamate kirjanikega 15. sajandist tänapäevani.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Olulisemad perioodid ja kirjanduslikud meetodid: Renessanss ja Shakespeare looming; klassitsism; romantism; realism; dekadents; modernism; sõjajärgne inglise kirjandus, eksistentialism; kuuekümnendate ja seitsmekümnendate voolud ja vastuolud: postmodernism, feministlik kirjandus; 80ndate kirjandus: ajalooprobleem, metafiktsioon, postkoloniaalne diskursus, identiteediuuringud, trauma uuringid; ökokriitika. Vastava meetodi põhitunnused ja olulisemad esindajad. Uusimad tendentsid ja nimed.
Õpimeetodid: loeng, seminar, vaba diskussioon, paari- ja grupitöö, multimeedia e-loeng, portfoolio.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub briti kirjanduse ajaloos ja kirjanduse põhimeetodites rõhuga briti kirjanduse iseärasusele;
- omab teadmisi briti kirjanduse põhimeetoditest, teemadest ja tendentsidest 20. sajandil kuni tänapäevani;
- oskab paigutada kirjandusliku materjali laiemasse konteksti.
Õppejõud
Julia Kuznetski
space