Briti kirjandus renessansist tänapäevani (GRA6313.HT)
space
Õppeaine kood
GRA6313.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Briti kirjandus renessansist tänapäevani
Õppeaine nimetus inglise k
British Literature from the Renaissance to the Present Day
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvuda inglise kirjanduse põhiperioodidega ja tähtsamate kirjanikega 15. sajandist tänapäevani.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Olulisemad perioodid ja kirjanduslikud meetodid: Renessanss ja Shakespeare looming; klassitsism; romantism; realism; dekadents; modernism; sõjajärgne inglise kirjandus, eksistentialism; kuuekümnendate ja seitsmekümnendate voolud ja vastuolud: postmodernism, feministlik kirjandus; 80ndate kirjandus: ajalooprobleem, metafiktsioon, postkoloniaalne diskursus, identiteediuuringud, trauma uuringid; ökokriitika. Vastava meetodi põhitunnused ja olulisemad esindajad. Uusimad tendentsid ja nimed.
Õpimeetodid: loeng, seminar, vaba diskussioon, paari- ja grupitöö, multimeedia e-loeng, portfoolio.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub briti kirjanduse ajaloos ja kirjanduse põhimeetodites rõhuga briti kirjanduse iseärasusele;
- omab teadmisi briti kirjanduse põhimeetoditest, teemadest ja tendentsidest 20. sajandil kuni tänapäevani;
- oskab paigutada kirjandusliku materjali laiemasse konteksti.
Õppejõud
Julia Kuznetski
space