Prantsuse keel B1.1 (LCF6323.HT)
Õppeaine kood
LCF6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel B1.1
Õppeaine nimetus inglise k
French B1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
84
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
Ülo Siirak (prantsuse keel) tavaline kursus
Kateryn Rannu (prantsuse keel) tavaline kursus
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle prantsuse keele oskus on tasemel A2. Keeleõpe eesmärgiga valmistuda B1 tasemeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul omandatakse järgmised kompetentsid: oskus rääkida igapäevateemadel, jutustada ümber, kuulata ja kirjutada üles lihtsamat teksti ning vastata selle raames küsimustele, argumenteerida enam-vähem mõistetaval tasemel, vallata piisavalt grammatikat, et väljenduda olevikus, minevikus ja tulevikus, eristada keskmise raskusega kuulamistekstis olulist informatsiooni.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilasel on teadmised prantsuse keele foneetikast sõnavarast, morfoloogiast, süntaksist;
Oskab rakendada neid teadmisi praktikas vastavalt B1 taseme nõudmistele;
Suudab läheneda võõrkeelele filoloogilisest aspektist;
Õppejõud
Ülo Siirak