Prantsuse keel B1.1 (LCF6323.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Prantsuse keel B1.1
Õppeaine nimetus inglise k
French B1.1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle prantsuse keele oskus on tasemel A2. Keeleõpe eesmärgiga valmistuda B1 tasemeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse jooksul omandatakse järgmised kompetentsid: oskus rääkida igapäevateemadel, jutustada ümber, kuulata ja kirjutada üles lihtsamat teksti ning vastata selle raames küsimustele, argumenteerida enam-vähem mõistetaval tasemel, vallata piisavalt grammatikat, et väljenduda olevikus, minevikus ja tulevikus, eristada keskmise raskusega kuulamistekstis olulist informatsiooni.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi prantsuse keele foneetikast sõnavarast, morfoloogiast, süntaksist;
- oskab rakendada neid teadmisi praktikas vastavalt B1 taseme nõudmistele;
- suudab läheneda võõrkeelele filoloogilisest aspektist.
Õppejõud
Ülo Siirak
space