Saksa keel B1.2 (LCD6324.HT)
space
Õppeaine kood
LCD6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa keel B1.2
Õppeaine nimetus inglise k
German B1.2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ursula Margarete Theisen (õpetamise keel: saksa keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
B1.1 taseme jätkukursus. Eesmärgiks on arendada oskusi saksakeelseks suhtlemiseks mitmesugustes igapäevaelu situatsioonides, arvestades sealjuures vastavat kultuuritausta ja vahetades vajalikku kvantitatiivset infot.
Valmistada üliõpilasi ette tööks nende erialaga seotud teemade ja materjalidega.
Kursuse lõpuks peab õppija jõudma Euroopa keeleoskustasemete skaala B1 tasemele (suhtluslävi).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamise, kõnelemise, lugemise ja kirjutamise) integreeritud arendamine, juhindudes Euroopa keeleoskustasemete skaala B1 sisust.
Erinevate lugemisstrateegiate omandamine. Tekstiloome (erakirjad, lühiettekanded, esseed läbitud teemadel jm ).
Iseseisev töö: seminarides läbivõetud materjali kinnistamine, töö erialase kirjandusega, erialasõnastiku koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omandab õppija teadmised ja oskused, mis vastavad Euroopa keeleoskustasemete skaala B1 tasemele (suhtluslävi);
- suudab sooritada B1 tasemeeksami.
Õppejõud
Ursula Margarete Theisen
space