Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond (GRS6301.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Culture and Society of German Speaking Countries
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada saksakeelsetes riikides tänapäeval toimuvate arengute mõistmist nende riikide ajalooliste arengute tundmise läbi.
Võimaldada ülevaadet Saksamaa ja Eesti vaheliste ajalooliste sidemete olemusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Valik saksa tänapäevase ühiskonna kujunemise jaoks võtmelise tähtsusega perioodide käsitlusi: Saksamaa killustatus ja selle mõju saksa kultuurile, reformatsioon ja saksa keele kujunemine, barokse elutunnetuse võlud, valgustusaeg ja mõtlemise suurus, Goethe ja Schilleri aeg ja saksa kirjanduse kuldaeg, romantism ja rahvusluse teke, Saksa riigi loomine ja lagunemine 20. sajandi sõjad ning pikk taastumine. Kaks Saksamaad ja Saksamaa ühendamine. Austria-Ungari monarhia lugu ja selle eripärad. Šveitsi tee ja selle eripärad.
Saksakeelse kultuuriruumi mõjust Eestile.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb saksakeelsete riikide kultuuriloo peamisi arenguetappe ja nende tänapäeva saksakeelsete riikide ühiskondades levinud kajastamismustreid;
- tunneb sügavamalt üht väljapaistvat kultuuritegelast või nähtust saksakeelsete riikide kultuuriloos;
- tunneb saksakeelsete riikide ühiskondade tähtsamaid küsimusi tänapäeval.
Õppejõud
Dotsent Maris Saagpakk
space