Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond (GRS6301.HT)
Õppeaine kood
GRS6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Culture and Society of German Spreaking Countries
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada saksakeelsetes riikides tänapäeval toimuvate arengute mõistmist nende riikide ajalooliste arengute tundmise läbi.
Võimaldada ülevaadet Saksamaa ja Eesti vaheliste ajalooliste sidemete olemusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Valik saksa tänapäevase ühiskonna kujunemise jaoks võtmelise tähtsusega perioodide käsitlusi: Saksamaa killustatus ja selle mõju saksa kultuurile, reformatsioon ja saksa keele kujunemine, barokse elutunnetuse võlud, valgustusaeg ja mõtlemise suurus, Goethe ja Schilleri aeg ja saksa kirjanduse kuldaeg, romantism ja rahvusluse teke, Saksa riigi loomine ja lagunemine 20. sajandi sõjad ning pikk taastumine. Kaks Saksamaad ja Saksamaa ühendamine. Austria-Ungari monarhia lugu ja selle eripärad. Šveitsi tee ja selle eripärad.
Saksakeelse kultuuriruumi mõjust Eestile.
Iseseisev töö
Eksamilepääsu eelduseks on kodutööde tegemine ja õigeaegne esitamine ja aktiivne osalus seminarides. Seminarideks ettevalmistumine teoreetilise materjali läbi töötamise ja praktiliste harjutuste abil.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinu tunneb saksakeelsete riikide kultuuriloo peamisi arenguetappe ja nende tänapäeva saksakeelsete riikide ühiskondades levinud kajastamismustreid. Tunneb sügavamalt üht väljapaistvat kultuuritegelast või nähtust saksakeelsete riikide kultuuriloos. Tunneb saksakeelsete riikide ühiskondade tähtsamaid küsimusi tänapäeval.
Hindamismeetodid
Suulise referaadi esitamine. Kirjalik test.
Õppejõud
Dotsent Maris Saagpakk
Asenduskirjandus
Kursust ei saa asendada asenduskirjandusega.
Cannot be replaced with readings only.