Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond (GRS6301.HT)
space
Õppeaine kood
GRS6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksakeelsete riikide kultuur ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Culture and Society of German Speaking Countries
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Maris Saagpakk (õpetamise keel: saksa keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada saksakeelsetes riikides tänapäeval toimuvate arengute mõistmist nende riikide ajalooliste arengute tundmise läbi.
Võimaldada ülevaadet Saksamaa ja Eesti vaheliste ajalooliste sidemete olemusest ja teadmisi sellest, kuidas need mõjutavad suhtlemist sakslastega tänapäeval.
Toetada oskust näha tähenduste loomise protsesse saksa kultuuriruumis konkreetsete kirjandusteoste ja filmide näitel ning laiendada seda ühiskondlikele protsessidele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Saksamaa administratiivne jaotus, riiklike struktuuride ülesehitus ja Saksamaa Liitvabariigi riiklike mudelite mõju EV vastavate struktuuride taasülesehitamisele 90ndatel. Baltisaksa kultuur ja Eesti. Põhiteadmiste kordamine saksa kultuuriloo peamistest etappidest. Saksakeelsed riigid võrdluses - SLV, Austria ja Šveits. Pärastsõjaaegne Saksamaa ja selle perioodi mõju poliitilisele ja ühiskondlikule diskursusele tänapäeval. 1968ndad ja nende võrdlus tänapäevaga. Saksamaade kokku kasvamine. Saksamaa kultuuriline mitmekesisus täna - migratsioon ja vähemused.
Keskmes on kultuuride võrdlemine, kollektiivne mälu ja ajaloo relatiivsus. Arendame kultuuridevahelise suhtluse oskust ja oskust lugeda sümboleid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb saksakeelsete riikide kultuuriloo peamisi arenguetappe ja nende tänapäeva saksakeelsete riikide ühiskondades levinud kajastamismustreid;
- tunneb saksakeelsete riikide ühiskondade tähtsamaid küsimusi tänapäeval, oskab ära tunda nende küsimuste ajaloolisi tagapõhju;
- on arendanud oskust olla avatud teiste kultuuride suhtes, identifitseerida ning selgitada enda ja teise kultuuri erisusi, mis võivad suhtlemisel keerulised olla;
- oskab analüüsida enda hoiakuid teise kultuuri suhtes ja artikuleerida neid suhtlussituatsioonis teist kultuuri respekteerival ja analüütilisel viisil.
Õppejõud
Maris Saagpakk
space