Tänapäeva Prantsusmaa kujunemine (GRR6902.HT)
Õppeaine kood
GRR6902.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tänapäeva Prantsusmaa kujunemine
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary France
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade prantsuse ühiskonna arengust ja kujunemisest, alates Napoleon I võimuletulekust kuni tänapäevani
Õppeaine sisu lühikirjeldus
1. Revolutsioonipärand
2. Napoleon I aeg
3. Restauratsioon; monarhia ja revolutsioonipärand
4. II keisririik
5. Erinevate vabariikide institutsioonide ülevaade
6. Kirik ja riik
7. Prantsuse välispoliitika põhijooni; kolonialism ja dekoloniseerimine
8. Prantsusmaa sõdades
9. Ühiskonna arengu põhijooni pärast II maailmasõda
Õppeaine õpiväljundid
Põhiteadmised Prantsusmaa ajaloost, ühiskonnast ja kultuurist.
Oskus näha Prantsusmaa osa Euroopa ja maailma kontekstis.
Suutlikkus analüüsida probleeme tänapäeva prantsuse ühiskonnas.
Õppejõud
Ülo Siirak
Asenduskirjandus
Labrune, Gerard; Toutain, Philippe. Prantsusmaa ajalugu. Tallinn: Valgus, 2000
Kindre, Hermann; Hilgemann, Werner. Maailma ajalugu esiajast tänapäevani. Maailma ajaloo käsiraamat. 249 värvilist kaarti ja skeemi. Tallinn: Avita, 2001