Tänapäeva Prantsusmaa kujunemine (GRR6902.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6902.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tänapäeva Prantsusmaa kujunemine
Õppeaine nimetus inglise k
Contemporary France
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Kaia Sisask (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade prantsuse ühiskonna arengust ja kujunemisest, alates Napoleon I võimuletulekust kuni tänapäevani
Õppeaine sisu lühikirjeldus
1. Revolutsioonipärand
2. Napoleon I aeg
3. Restauratsioon; monarhia ja revolutsioonipärand
4. II keisririik
5. Erinevate vabariikide institutsioonide ülevaade
6. Kirik ja riik
7. Prantsuse välispoliitika põhijooni; kolonialism ja dekoloniseerimine
8. Prantsusmaa sõdades
9. Ühiskonna arengu põhijooni pärast II maailmasõda
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab põhiteadmisi Prantsusmaa ajaloost, ühiskonnast ja kultuurist.
- oskab näha Prantsusmaa osa Euroopa ja maailma kontekstis;
- suudab analüüsida probleeme tänapäeva prantsuse ühiskonnas.
Õppejõud
Kaia Sisask
space