Keskkonnakorraldus
Õppekava kood
MLKSM.LT
Õppekava kuraator
Helen Sooväli-Sepping
HTMi õppekava kood
1735
Õppekavaversiooni kood
MLKSM/19.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Keskkonnakorraldus
Õppekava nimetus i.k.
Environmental Management
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Keskkond, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon keskkonnakorralduses või sellele lähedasel erialal. Suutlikkus läbida õpingute jooksul vähemalt üks ingliskeelne õppeaine. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
Luua tingimused süvendatud pädevuste omandamiseks keskkonnakorralduses, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- saab aru strateegilise mõtlemise alustest ja nende rakendustest keskkonnapoliitikates Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0