Integreeritud loodusteadused
space
Õppekava kood
MLLB.LT
Õppekava juht
Katrin Laas
HTMi õppekava kood
132737
versiooni kood
MLLB/23.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Integreeritud loodusteadused
Õppekava nimetus i.k.
Integrated Natural Sciences
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Keskkonnateadused
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
1. Soodustada lõimitud loodus-, täppis- ja sotsiaalteaduste alaste teadmiste, oskuste ja praktikate omandamist, mis kitsamalt sisaldab järgmisi valikuid: Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab ülevaadet loodusteaduslikest ainetest ja nende integreeritusest teiste teadusvaldkondadega Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
18.0
Erialaained
138.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space