Elektromagnetismi praktikum (MLF6030.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6030.LT
vana ainekood
MLF6030
Õppeaine nimetus eesti k
Elektromagnetismi praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Laboratory Practice in Electromagnetism
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada elektromagnetismi rakendamise oskuste kujunemist praktilise tegevuse kaudu;
Võimaldada elektrivoolu ja magnetismi alaste teadmiste ja arusaamade kujunemist;
Toetada elektriliste katsete läbiviimise oskuste ning nendega seotud ohutustehnikaalaste teadmiste kujunemist;
Toetada katsete analüüsioskuste kujundamist elektri- ja magnetismi õpetuses.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elektrostaatilise välja uurimine. Eksperimendid Ohmi seaduste, Kirchhoffi seaduste ning juhtide eritakistuse uurimiseks. Vooluallika elektromotoorjõu ja sisetakistuse katseline määramine. Maa magnetvälja mõõtmine. Elektromagnetilise induktsiooni nähtuse uurimine. Katsed vahelduvvooluga, trafo ja alaldi töö uurimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab rakendada elektromagnetismi seadusi katsetulemuste kirjeldamisel ja analüüsil;
- oskab viia läbi eksperimente elektriõpetuses ja magnetismis, rakendada vastavat teooriat katseandmete analüüsil;
- oskab hinnata saadud tulemuste õigsust ning võrrelda teooriast tulenevate järeldustega;
- oskab valida ja kasutada katseks sobivaid mõõteriistu;
- oskab viia läbi katseandmete statistilist analüüsi.
Õppejõud
Professor, PhD Füüsikas Tõnu Laas
space