Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja
space
Õppekava kood
MLGLM.LT
Õppekava kuraator
Erkki Soika
HTMi õppekava kood
136077
Õppekavaversiooni kood
MLGLM/23.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Teacher of Natural Sciences in Secondary School
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Peaerialal õppima asumiseks on vajalik loodusteaduste bakalaureusekraad, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- Toetada teaduspõhise ja uurimusliku lähenemise kujunemist õpetajatöösse ning valmisoleku kujunemist pidevaks professionaalseks enesearendamiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab kasvatusteaduslikke, eriala- ja ainedidaktilisi põhimõisteid, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
30.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
30.0
Ainedidaktika
15.0
Praktika
24.0
Vabaained
3.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space