Mehaanika praktikum (MLF6026.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6026.LT
vana ainekood
MLF6026
Õppeaine nimetus eesti k
Mehaanika praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Laboratory Practice in Mechanics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Katrin Laas (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada mehaanika seaduspärasuste rakendamis- ja kontrollimisoskust praktilise tegevuse kaudu;
Toetada mehaanika katsete läbiviimise oskuse, katsetulemuste vormistamise ja analüüsi oskuste kujunemist.
Võimaldada arvutustehnika rakendamist mõõtmiste läbiviimisel ja mõõteandmete analüüsil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Laboratoorsed tööd järgmiste mehaanika teemade kohta: jõudude liitmine, vabalangemise kiirenduse määramine (nii kukkuval kehal kui ka pendli kaudu), võnkumise (sh harmoonilise võnkumise) uurimine, mehaanilise energia jäävusseaduse katseline kinnitamine, pöördliikumise uurimine nii erinevate pendlitega kui ka güroskoobiga, Newtoni seaduste ja impulsi jäävusseaduse katseline kinnitamine nii elastsel kui ka mitteelastsel põrkel, hõõrdeteguri määramine. Staatika elemendid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab rakendada mehaanika teooriat katsetulemuste kirjeldamisel ja analüüsil;
- oskab arvutustehnikat rakendada mõõtmiste läbiviimisel ja mõõteandmete analüüsil;
- oskab viia läbi eksperimente mehaanikas, rakendada teooriat katseandmete analüüsil;
- oskab hinnata saadud tulemuste õigsust ning võrrelda teooriast tulenevate järeldustega:
- oskab läbi viia andmete statistilist analüüsi, kujutada andmeid graafikul ning rakendada graafikuid katseandmete ja teooriast tulenevate järelduste võrdlemisel.
Õppejõud
Dotsent Katrin Laas
space