Üldmõõtmised loodusteadustes (MLL6003.LT)
space
Õppeaine kood
MLL6003.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Üldmõõtmised loodusteadustes
Õppeaine nimetus inglise k
Measurements in Natural Sciences
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
- Toetada teadusuuringu tegemiseks vajalike esmaste teadmiste kujunemist.
- Toetada metroloogiaalaste ning statistilise andmetöötluse põhioskuste kujunemist.
- Toetada arusaama kujunemist mõõtmiste ja andmeanalüüsi rollist loodusteaduslikes uurimistöödes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elementaarsed mõõtmismeetodid ja sissejuhatus andmeanalüüsi. Erinevate parameetrite mõõtmine, mõõtemääramatuse arvutamine otseste ja kaudsete mõõtmiste korral. Vähimruutude meetod. Arvutustehnika kasutamine mõõtmiste läbiviimistel ja mõõtetulemuste analüüsil. Jaotused – ühtlane jaotus, Gaussi jaotus, Studenti jaotus. Andmete, mõõtmismääramatuste esitamine graafikutel LibreOffice’I või MS Exceli abil. Arvutustehnika rakendamise lihtsad viisid loodusteaduslike probleemide lahendamisel ja illustreerimisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab viia läbi loodusteaduslike eksperimentide analüüsil vajalikku põhilist andmetöötlust, illustreerida andmeid graafiliselt;
- oskab analüüsida katse- või uurimistulemusi ning võrrelda neid teoreetiliste tulemuste ning teaduskirjanduses tooduga;
- oskab rakendada arvutiprogramme (tabelarvutusprogrammid) loodusteaduslike probleemide lahendamisel, illustreerimisel, analüüsimisel.
Õppejõud
Prof Tõnu Laas
space