Üldmõõtmised loodusteadustes (MLL6003.LT)
space
Õppeaine kood
MLL6003.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Üldmõõtmised loodusteadustes
Õppeaine nimetus inglise k
Measurements in Natural Sciences
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Toetada teadusuuringu tegemiseks vajalike esmaste teadmiste kujunemist.
- Toetada metroloogiaalaste ning statistilise andmetöötluse põhioskuste kujunemist.
- Toetada arusaama kujunemist mõõtmiste ja andmeanalüüsi rollist loodusteaduslikes uurimistöödes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elementaarsed mõõtmismeetodid ja sissejuhatus andmeanalüüsi. Erinevate parameetrite mõõtmine, mõõtemääramatuse arvutamine otseste ja kaudsete mõõtmiste korral. Vähimruutude meetod. Arvutustehnika kasutamine mõõtmiste läbiviimistel ja mõõtetulemuste analüüsil. Jaotused – ühtlane jaotus, Gaussi jaotus, Studenti jaotus. Andmete, mõõtmismääramatuste esitamine graafikutel LibreOffice’I või MS Exceli abil. Arvutustehnika rakendamise lihtsad viisid loodusteaduslike probleemide lahendamisel ja illustreerimisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab viia läbi loodusteaduslike eksperimentide analüüsil vajalikku põhilist andmetöötlust, illustreerida andmeid graafiliselt;
- oskab analüüsida katse- või uurimistulemusi ning võrrelda neid teoreetiliste tulemuste ning teaduskirjanduses tooduga;
- oskab rakendada arvutiprogramme (tabelarvutusprogrammid) loodusteaduslike probleemide lahendamisel, illustreerimisel, analüüsimisel.
Õppejõud
Prof Tõnu Laas
space