Soojusõpetuse praktikum (MLF6028.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6028.LT
vana ainekood
MLF6028
Õppeaine nimetus eesti k
Soojusõpetuse praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Laboratory Practice in Heat and Molecular Structure
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Neeme Lumi (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada tasakaalulise termodünaamika ning molekulaarfüüsika nähtustest ja seaduspärasustest süvendatud arusaama kujunemist;
Võimaldada aine ehitusest põhiteadmiste ja -arusaamade omandamist praktilise tegevuse kaudu;
Toetada katsete läbiviimise oskuse, katsetulemuste vormistamise ja analüüsi oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Laboratoorsed tööd soojusõpetuses: Ideaalse gaasi seaduste uurimine, kehade soojuspaisumise uurimine, sulamis-, aurustumis- ja erisoojuse määramine, küllastunud aurude uurimine, meteoroloogiliste mõõtmiste tegemine ja nende seostamine soojusõpetuse teooriaga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab rakendada termodünaamika ja soojusõpetuse teooriat katsetulemuste kirjeldamisel ja analüüsil;
- oskab viia läbi eksperimente soojusõpetuses, rakendada teooriat katseandmete analüüsil;
- oskab hinnata saadud tulemuste õigsust ning võrrelda teooriast tulenevate järeldustega.
Õppejõud
Lekt Neeme Lumi
space