Optika praktikum (MLF6042.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6042.LT
vana ainekood
MLF6042
Õppeaine nimetus eesti k
Optika praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Laboratory Practice in Optics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Katrin Laas (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada geomeetrilise ja füüsikalise optika nähtustest ja seaduspärasustest süvendatud arusaama kujunemist;
Võimaldada optika põhiteadmiste ja -arusaamade omandamist praktilise tegevuse kaudu;
Toetada optika katsete läbiviimise oskuse, katsetulemuste vormistamise ja analüüsi oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Laboratoorsed tööd optikas: Valguse murdumise ja peegeldumise uurimine. Valguse leviku seaduspärasuste uurimine läätsedes ja nende süsteemides. Katsete läbiviimine polarisatsiooni, difraktsiooni ja dispersiooninähtuste uurimiseks ning rakendamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab rakendada geomeetrilise ja füüsikalise optika seadusi katsetulemuste kirjeldamisel ja analüüsil;
- oskab viia läbi eksperimente optikas, valida sobivaid katsevahendeid ning neid seadistada;
- oskab läbi viia andmete statistilist analüüsi, kujutada andmeid graafikul ning rakendada graafikuid katseandmete ja teooriast tulenevate järelduste võrdlemisel.
Õppejõud
Dotsent Katrin Laas
space