Aine struktuuri praktikum (MLF6034.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6034.LT
vana ainekood
MLF6034
Õppeaine nimetus eesti k
Aine struktuuri praktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Laboratory Practice in Structure of Matter
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada aine struktuurist kui ühest füüsika osast süsteemse ülevaate saamist ning süvendatud teadmiste saamist selles vallas;
Toetada kiirguse mõõtmise seadmetega mõõtmisoskuse kujunemist;
Toetada eksperimendi läbiviimise oskuste ning andmete kogumise ja analüüsi oskuste arendamist kiirgusfüüsika valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Laboratoorsed tööd. Geiger-Mülleri loendur, selle seadistamine ja sellega töötamine. Ioniseeriva kiirguse neeldumise ja hajumise uurimine. Poolestusaeg ja selle määramine. Infrapunakiirguse seaduste uurimine. Absoluutselt musta keha kiirguse parameetrite uurimine. Spektraalanalüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab rakendada kiirgusfüüsika ja aatomifüüsika seadusi katsetulemuste kirjeldamisel ja analüüsil;
- oskab viia läbi eksperimente ainestruktuuri ja kiirgusfüüsika valdkonnas, rakendada vastavat teooriat katseandmete analüüsil;
- oskab valida ja kasutada sobivaid mõõteriistu, mõõta preparaatide radioaktiivsust ja rakendada ohutusnõudeid radioaktiivsete preparaatide käsitlemisel;
- oskab hinnata saadud tulemuste õigsust ning võrrelda teooriast tulenevate järeldustega.
Õppejõud
Neeme Lumi, lektor
Eeldusaine 1
space