Optika (MLF6031.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6031.LT
vana ainekood
MLF6031
Õppeaine nimetus eesti k
Optika
Õppeaine nimetus inglise k
Optics
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Katrin Laas (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada optilistest ehk valgusnähtustest ja nende seaduspärasustest sügavama arusaama kujunemist;
Võimaldada süvendatud füüsikalise maailmapildi kujunemist;
Toetada teadmiste kujunemist optika rakendatavusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Geomeetriline optika ja fotomeetria. Optikariistad. Laineoptika: interferents, difraktsioon, polarisatsioon. Valguse ja aine vastastikmõju, dispersioon. Spektrid ja spektraalanalüüs. Valguse hajumine. Kiirgusseadused ja kvantfüüsika sünd. Kvantoptika mõisted: fotoefekt, Comptoni efekt. Ülesannete lahendamine kõigi teemade kohta.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab geomeetrilise optika ning laineoptika seaduseid ning rakendatavuse piire;
- oskab rakendada optika seaduspärasusi looduses toimuvate nähtuste seletamisel ja analüüsimisel;
- mõistab optikariistade tööpõhimõtteid ja rakendatavuse piire looduses toimuvate nähtuste uurimisel;
- oskab lahendada optika ülesandeid (graafiliselt, geomeetriliselt, analüütiliselt) ning saadud tulemusi võrrelda teooriast tulenevate järeldustega;
- oskab kasutada erinevaid infoallikaid (teatmikud, käsiraamatud, internet jmt) erinevates optika valdkondades ettetulevate probleemide lahendamisel.
Õppejõud
Dots Katrin Laas
space