Aine struktuur (MLF6033.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6033.LT
vana ainekood
MLF6033
Õppeaine nimetus eesti k
Aine struktuur
Õppeaine nimetus inglise k
Structure of Matter
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada süsteemsete teadmiste kujunemist aine ehitusest erinevatel tasanditel, tuuma- ja kiirgusfüüsikast;
Toetada füüsika ja bioloogia integratiivset mõistmist kiirgusfüüsika kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aatomifüüsika alused: Bohri aatomimudel, kvantmehhaaniline aatomimudel, röntgenikiirgus, Moseley seadus. Tuumafüüsika alused: Radioaktiivsus. aatomituuma koostis, tuumajõud, seoseenergia, tuumareaktsioonid. Elementaarosakesed. Kiirguse ja aine interaktsioon, radioaktiivse kiirguse mõõtmine. Kiirguse bioloogiline mõju.
Ülesannete lahendamine nimetatud teemadel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab aine ehituse erinevaid tasandeid;
- saab aru füüsikalise maailma ehitusest ja kujunemisest;
- saab aru erinevate kiirgusliikide mõjust elusorganismidele ja kiirguskaitsest;
- oskab lahendada kiirgus- ja tuumafüüsika valdkondades probleemülesandeid.
Õppejõud
PhD Erkki Soika
Eeldusaine 1
space