Elektromagnetism (MLF6029.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6029.LT
vana ainekood
MLF6029
Õppeaine nimetus eesti k
Elektromagnetism
Õppeaine nimetus inglise k
Electromagnetism
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada elektromagnetismist kui füüsika alusest süsteemse ülevaate ning süvendatud teadmiste saamist;
Võimaldada elektromagnetismi probleemide lahendusoskuse kujunemist;
Toetada tervikliku füüsikalise maailmapildi tekkimist;
Kujundada loodusnähtuste seletamisoskust füüsikaseadustele tuginedes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Elektriväli vaakumis ja dielektrikutes, juhid elektriväljas. Alalisvoolu seaduspärasused. Magnetväli nii vaakumis kui ka aines ning ainete magnetilised omadused. Elektromagnetiline induktsioon ja sellega seotud nähtused: laetud osakeste liikumine elektri- ja magnetväljas, elektrilised võnkumised ja elektromagnetväli.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab elektrivoolu seadusi ning oskab neid rakendada probleemülesannete lahendamisel;
- teab põhilisi elektromagnetismi seaduspärasusi ning oskab neid rakendada elektriliste ja magnetiliste nähtuste kirjeldamisel ja selgitamisel;
- oskab rakendada elektromagnetismi seadusi probleemülesannete lahendamisel;
- oskab siduda elektromagnetismi teooriat igapäevases elus ettetulevate nähtustega;
- saab aru elektromagnetismi kohast ja rakendatavusest tänapäeva tehnikas.
Õppejõud
Lektor PhD Jaanis Priimets
space