Optika (MLF6043.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6043.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Optika
Õppeaine nimetus inglise k
Optics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada optilistest ehk valgusnähtustest ja nende seaduspärasustest sügavama arusaama kujunemist;
Võimaldada süvendatud füüsikalise maailmapildi kujunemist;
Toetada teadmiste kujunemist optika rakendatavusest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Geomeetriline optika ja fotomeetria. Optikariistad. Laineoptika: interferents, difraktsioon, polarisatsioon. Valguse ja aine vastastikmõju, dispersioon. Spektrid ja spektraalanalüüs. Valguse hajumine. Kiirgusseadused ja kvantfüüsika sünd. Kvantoptika mõisted: fotoefekt, Comptoni efekt. Ülesannete lahendamine kõigi teemade kohta.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab geomeetrilise optika ning laineoptika seaduseid ning rakendatavuse piire;
- oskab rakendada optika seaduspärasusi looduses toimuvate nähtuste seletamisel ja analüüsimisel;
- mõistab optikariistade tööpõhimõtteid ja rakendatavuse piire looduses toimuvate nähtuste uurimisel;
- oskab lahendada optika ülesandeid (graafiliselt, geomeetriliselt, analüütiliselt).
Õppejõud
Dotsent Katrin Laas PhD
space