Loodusgeograafia komplekspraktika (MLG6061.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6061.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Loodusgeograafia komplekspraktika
Õppeaine nimetus inglise k
Field Work in Physical Geography
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Reimo Rivis (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused seostamaks teoreetilisi teadmisi praktiliste oskustega.
Toetada geoteaduste alaste välitööde ja välieksperimentide läbiviimise oskuse teket.
Luua eeldused uurimisaruande vormistamise oskuste tekkeks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Juuni keskpaigas toimub 5 päevane välipraktika, mille käigus on võimalik õppeaines MLG6060 Geoökoloogiliste uuringute metoodika raames omandatut kasutada: Kauguse, kõrguse ja pindala mõõtmine looduses ja kaardilt. Nivelleerimine ja loodimine. Lihtne kaardistamine ja orienteerumine. Veekogude parameetrid: mõõtmed, pindala, sügavus, maht. Vee liikumine maastikus. Temperatuuri ja hapnikurežiim, vee läbipaistvus ja värvus. Veekogude setete (alluuvium ja sapropeel) proovivõtu metoodikad ja vahendid. Setete kirjeldamine ja dateerimine. Setete bioloogiline, litoloogiline ja keemiline analüüs. Sood: taimkate, mikroreljeef, hüdroloogiline režiim. Turvas: juurdekasv, lagunemisaste, botaaniline koosseis, keemiline koostis. Maastiku kompleksprofiil
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab uurimisandmeid analüüsida ja seejärel vormistada;
- oskab otsustada, millist üldisemat metoodikat mingi kindla probleemi lahendamiseks vaja on;
- suudab ennast ruumiliselt orienteerida ning püstitatud ülesandele ruumiliselt läheneda.
Õppejõud
Reimo Rivis
space