Keskkonnakorraldus
space
Õppekava kood
MLKSB.LT
Õppekava kuraator
Piret Vacht
HTMi õppekava kood
1616
versiooni kood
MLKSB/20.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Keskkonnakorraldus
Õppekava nimetus i.k.
Environmental Management
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Keskkond, mujal liigitamata
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua võimalus põhiteadmiste omandamiseks keskkonnaprobleemidest ja nende reguleerimisvõimalustest; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab keskkonnakorralduse jaoks vajalike põhiteadmisi loodus- ja ühiskonnateadustes Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
128.0
Praktika
6.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space