Geoökoloogilised uurimismeetodid (MLG6060.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6060.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Geoökoloogilised uurimismeetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Study Methods in Geoecology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Reimo Rivis (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada iseseisva uurimistöö ettevalmistamise oskuse teket – teoreetilise ettevalmistuse põhjal sobiva metoodika valimine geoteaduste valdkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse geoteadustes kasutatavate uurimismeetoditega: kartograafilised meetodid, positsioneerimine, nivelleerimine; proovivõtu üldised põhimõtted, vee-, lume-, pinnase-, taime- jms proovide võtmine, säilitamine ja analüüs; veekogude uurimismeetodid; soode uurimismeetodid; erinevate objektide dateerimisvõimalused ja meetodid; maastiku kompleksprofiil, muldade uurimismeetodid, granulomeetria, geomorfoloogia.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi lihtsamatest geoökoloogiliste väliuuringute ning kameraalsete tööde meetoditest ning oskab neid kasutada;
- oskab valida piisavalt optimaalse metoodilise lähenemise geökoloogilise probleemi uurimiseks.
Õppejõud
Reimo Rivis
space