Maateaduse alused (MLG6001.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6001.LT
vana ainekood
MLG6001
Õppeaine nimetus eesti k
Maateaduse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Basics of General Geography
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused hilisemate erialaloengute läbimiseks, kinnistades ja avardades teadmisi maateaduse üldküsimustes, Maa süsteemses käsitluses ja üksikküsimustes. Toetada üldisematest geograafilistest seaduspärasustest arusaamist Maa sfäärilise ehituse kontseptsioonist lähtudes.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Geograafiliste teaduste süsteem, üldise maateaduse koht teadussüstee- mis, selle objekt, aine ja ülesanded ning arengu põhietapid. Maa ja maailmaruum. Päikesesüsteemi ehitus ja peamised karakteristikud. Taevaskera mõiste, selle põhipunktid ja jooned. Maa pöörlemise ja tiirlemise geograafiline tähtsus. Geograafilised koordinaadid. Ajavööndid. Maa sfääriline ehitus, geograafilise sfääri mõiste ja ehitus. Maa geosfääride detailsem käsitlus. Geosfääride vahelised suhted ning maastikulise sfääri mõiste. Geograafiliste protsesside energiaallikad, ekso- ja endogeensed protsessid. Maa kuju ja suurus. Mandrid ja maailmameri. Hüpsograafiline kõver, selle analüüs. Atmosfäär. Geograafilised õhumassid, nende omadused ja paiknemine. Atmosfääri üldine tsirkulatsioon. Maakera tuultesüsteemid. Õhurõhk, selle kujunemine ja seda mõjutavad tegurid. Tsüklonid ja antitsüklonid. Päikesekiirgus. Maa kiirgus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab tajuda ja aru saada maailmaruumist ja Maa asukohast selles ning selle seos Maa põhipunktidega;
- oskab analüüsida üksikute geosfääri osade ehitust ja arusaamine seal kehtivates seaduspärasustest;
- mõistab maastikulise sfääri olemust ja terviklikkust.
Õppejõud
Reimo Rivis PhD, Marko Vainu PhD, Tiit Vaasma PhD, Katrin Laas PhD
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Integreeritud loodusteadused (MLLB/24.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/23.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/24.LT)
Loodusteaduste õpetaja (MLGLM/23.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/22.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/21.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/20.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/19.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/15.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Pedagoogika (KAPB/15.HR)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/14.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/15.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/14.YK)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/14.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/13.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/13.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/13.YK)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/12.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/12.YK)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/11.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/11.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Haldus- ja ärikorraldus (RKHKB/11.YK)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/11.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/10.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/10.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/10.DT)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/09.LT)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/09.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/08.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Informaatika (IFIFB/08.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/08.LT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/00.LT)
Informaatika (IFIFB/00.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
space