Paleogeograafia (MLG6004.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6004.LT
vana ainekood
MLG6004
Õppeaine nimetus eesti k
Paleogeograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Paleogeography
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused arusaamiseks keskkonnateaduste integratiivsusest. Toetada paleogeograafiliste meetodite rakendatavuse oskuse teket loodusprotsesside ajalis-ruumilise mastaapsuse mõistmisel. Soodustada teadmiste teket paleoklimaatilistest teooriast ja võimalustest keskkonna arengutendentside projekteerimisvõimalustest tulevikku.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Annab ülevaate tähtsamatest paleogeograafilistest meetoditest, nende rakendamise printsiipidest: aeg-ruum teooria, aktualism, põhjuslikkus. Litoloogilised, geokeemilised, paleobioloogilised meetodid. Paleoklimatoloogia alused ja meetodid. Mandrijäätumiste teke ja areng Pleistotseenis. Kliima areng Holotseenis. Paleoökoloogia ja paleolimnoloogia rakendustest.
Viiakse läbi mõningate meetodite tutvustus laboratooriumides.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru loodusprotsesside dünaamikast, on võimeline analüüsima kaasaja globaalprobleeme ja inimtegevuse ajalist-ruumilist mõju nendele;
- oskab orienteeruda erialakirjanduses.
Õppejõud
Tiiu Koff, professor
space