Geograafia didaktika (MLG1611)
space
Õppeaine kood
MLG1611
vana ainekood
MLG1611
Õppeaine nimetus eesti k
Geograafia didaktika
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Geography
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õpetaja kutseõpingud, ainedidaktika. Aine eesmärgiks on anda terviklik käsitlus geograafia õpetamise eesmärkidest, õpetamise meetoditest, õpilaste motiveerimisest, õppetöö organiseerimisest ja kontrollimisest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kooligeograafia sisu. Õpetuse kavandamine ja eesmärgistamine.Õpimeetodid geograafias. Ainemetoodiliste võtete rakendamine.Õppevahendid. Geograafia seos teiste õppeainetega. Õpilaste teadmiste kontrollimine ja hindamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Loeng ja praktiliste tööde teostamine.
Õppejõud
õp Sirje Siska
space