Geoökoloogia (kõrvalerialaga)
space
Õppekava kood
MLGB.LT
Õppekava juht
Kaija Käärt
HTMi õppekava kood
1593
versiooni kood
MLGB/15.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Geoökoloogia (kõrvalerialaga)
Õppekava nimetus i.k.
Geoecology (with Minor Field of Study)
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Loodusteadused, matemaatika ja statistika
Õppekavagrupp
bio- ja keskkonnateadused
Õppekavarühm
Keskkonnateadused
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhaiduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
loodusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua võimalused mõistmaks iseseisvalt loodussüsteemide üldist ajalis-ruumilist olemust; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab loodusteaduste põhimõisteid ja teoreetilisi aluseid
- suudab mõista loodusprotsesside dünaamikat,
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava peab olema läbitud täies mahus, sh sooritatud kohustuslikud õppeained ja valikained, koostatud ja kaitstud lõputöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üldained
16.0
Erialaained
86.0
Vabaained
72.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space