GIS ja kartograafia alused (MLG6042.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6042.LT
vana ainekood
MLG6042
Õppeaine nimetus eesti k
GIS ja kartograafia alused
Õppeaine nimetus inglise k
GIS and Cartography
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada objektide, nähtuste ja protsesside ruumilise tajumise ja kaardilugemise oskuse teket. Seostada klassikalise kartograafia (tasapinnaline paberkaart) ettekujutused kaasaegse ruumiinfosüsteemi võimalustega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Klassikaline kartograafia. Kartograafia kui teadusharu, seos teiste teadustega. Kaardi elemendid ja leppemärgid. Üldgeograafilised ja -temaatilised kaardid. Kaardi projektsioonid ja geograafilised koordinaadid. Kaartide kasutamine. Kaartide koostamise põhimõtted. GIS, selle teke ja areng. GIS-i elemendid. GIS kui andmebaas, selle tegemise ja haldamise põhimõtted, erinevad andmemudelid. Praktilised ülesanded (auditoorseks või koduseks lahendamiseks): erinevate kaartide lugemine, temaatilise kaardi tegemine, kaardiandmete analüüs (läbilõiked, kartomeeria), kaardiprojektsiooni määramine, tutvumine kaarditarkvaraga, andmebaasi disainimine. Praktilised tööd kaarditarkvara ja geoinfosüsteemidega (MapInfo ja veebipõhiste kaardirakenduste kasutamine).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab klassikalise paberkaardi ja GIS-i erinevusi;
- oskab kaarti lugeda ning sellel olevaid andmeid analüüsida;
- oskab kasutada ruumiandmeid nii lokaalsetes kui globaalsetes andmebaasides;
- suudab teha lihtsamaid kaarte ning geoinfosüsteemide andmepõhju kaarditarkvaraga.
Õppejõud
Reimo Rivis, PhD, dotsent
space