Õppeekskursioon I (MLG6011.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6011.LT
vana ainekood
MLG6011
Õppeaine nimetus eesti k
Õppeekskursioon I
Õppeaine nimetus inglise k
Field Trip I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada maastikulise mitmekesisuse tajumise oskuse teket. Soodustada Eesti erinevate piirkondade looduse ja inimese vaheliste seoste ning probleemide adekvaatset hindamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse Põhja-Eesti olulisemate loodusväärtustega ning keskkonna- ja sotsiaalsete probleemidega piirkonnaga Kirde-Eestis. Põhja-Eesti loodusmaastike kujunemine ja nende iseärasused. Keskkonna- ning sotsiaalsete probleemide teke, iseärasused, nende leevendamine Kirde-Eestis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab tajuda piire maastikus, erinevate suuremate geokomplekside vahel;
- suudab välja tuua maastikulisi iseärasusi ja nende tekkepõhjuseid;
- teab Kirde-Eesti loodus- ja keskkonnaprobleeme ning oskab välja tuua erisusi ning sarnasusi teiste analoogsete Eesti piirkondade vahel.
Õppejõud
Kaija Käärt, MSc, lektor
space