Eesti loodus- ja majandusgeograafia (MLG6901.LT)
space
Õppeaine kood
MLG6901.LT
vana ainekood
MLG6901
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti loodus- ja majandusgeograafia
Õppeaine nimetus inglise k
Geography of Estonia
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda terviklik ülevaade Eesti elus ja eluta looduse tänasest seisundist. Võimaldada tundma
õppida inimtegevuse kaasaegseid ühiskondlikke, majanduslikke ja kultuurilisi arengusuundi Eestis. Tundma
õppida Eesti tähtsamaid loodusobjekte kaardil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Annab ülevaate Eesti asendist, geoloogilisest arengust ning ehitusest. Eesti
pinnamood (reljeef) ning seda moodustavad pinnavormid. Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid. Siseveestik ning Läänemeri ja selle kujunemine. Eesti mullastiku ja taimkate ning maastike iseärasused. Rahvastiku-, asulate-, majandus-, poliitiline-, jt inimgeograafia harud ja põhisuunad Eestis. Iseseisev töö koosneb: kirjanduse läbitöötamine, seminaride ettevalmistamine ja ettekandmine. Aineõpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi Eesti geograafilise asendi aspektidest ning nende iseärsustest;
- teab olulisemaid loodusobjekte leides need Eesti kaardil;
- oskab määratleda majandusgeograafia uurimisvaldkondi.
Õppejõud
Kaija Käärt, MSc, lektor
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Klassiõpetaja (KAKLI/18.HR)
Klassiõpetaja (KAKLI/00.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/19.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/19.LT)
Klassiõpetaja (KAKLI/17.HR)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/18.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/18.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/17.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/17.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/00.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/16.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/16.LT)
Integreeritud loodusteadused (MLLB/15.LT)
Pedagoogika (KAPB/15.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/15.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/14.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/14.LT)
Pedagoogika (KAPB/14.HR)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/15.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/13.LT)
Pedagoogika (KAPB/13.HR)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/13.LT)
Pedagoogika (KAPB/12.HR)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/12.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/12.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/11.LT)
Pedagoogika (KAPB/11.HR)
Pedagoogika (KAPB/11L.HR)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/11.LT)
Pedagoogika (KAPB/10L.HR)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/10.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/10.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/09.LT)
Pedagoogika (KAPB/09.HR)
Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs (MLMB/09.DT)
Bioloogia (kõrvalerialaga) (MLBB/09.LT)
Informaatika (IFIFB/09.DT)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/09.LT)
Pedagoogika (KAPB/09L.HR)
Füüsika (kõrvalerialaga) (MLFB/08.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSB/08.LT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/08.LT)
Informaatika (IFIFB/08.DT)
Informaatika (IFIFB/00.DT)
Geoökoloogia (kõrvalerialaga) (MLGB/00.LT)
space