Informaatika
space
Õppekava kood
IFIFB.DT
Õppekava juht
Andrus Rinde
HTMi õppekava kood
1605
versiooni kood
IFIFB/00.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Informaatika
Õppekava nimetus i.k.
Computer Science
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused informaatika põhimõistete, teoreetiliste aluste, olulisemate rakendusvaldkondade ning üldiste arengusuundade tundmaõppimiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb informaatika põhimõisteid ja põhiprintsiipe ning olulisemaid rakendusvõimalusi ja arengusuundumusi Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
30.0
Erialaained
90.0
Vabaained
51.0
Lõputöö
9.0
Kokku
180.0
space
space
space
space