Digitaalsete dokumentide koostamine (IFI6062.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6062.DT
vana ainekood
IFI6062
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalsete dokumentide koostamine
Õppeaine nimetus inglise k
Creating Digital Documents
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilastele teadmisi mahukamate digitaalsete dokumentide koostamiseks arvuti abil. Teha ülevaade esitlusvahendite tehnilisest poolest, et esitamiseks kuuluvaid dokumente korrektselt suuremale auditooriumile esitada. Vaatluse alla kuuluvad mahukamate tekstide koostamine. Mitme töö ühendamine Lüümikute koostamine, erinevad esitlusprogrammid, graafika kasutamine erinevates töödes ning töö lõppviimistlus. Eraldi teemana vaatleme grupitööd, sellega seotud ülesannete koostamist ja nende lahendamist. Kõikide tööde puhul on rõhk pööratud koostatava dokumendi korrektsele kujundusele ja stiili valikule. Kogu materjal tuleb käsitlusele lihtsamate (nt kontoritarkvara) programmidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mahukamate dokumentide koostamine. Sellega seotud probleemid. Sisukorra lisamine. Vajalike laadide koostamine. Vaatluse alla kuuluvad grafoprojektori lüümikud, nende koostamine, erinevad esitlusprogrammid, kontrolltööde koostamine kontoritarkvara programmide abil, graafika kasutamine erinevates töödes ning töö lõppviimistlus. Eraldi teemana vaatleme grupitööd, sellega seotud ülesannete koostamist ja nende lahendamist. Kõikide tööde puhul on rõhk pööratud õppevahendi kujundusele, stiili valikule, olulise osa rõhutamisele ja auditooriumi määratlusele. Kursuse põhiosa koosneb seminari tüüpi praktikumidest, kus üliõpilastelt eeldatakse aktiivset kaasatöötamist. Lisaks tuleb igal üliõpilasel teha praktikumides iseseisvalt või grupiviisiliselt töid, mis semestri lõpus moodustavad aine koondhinde.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab koostada arvuti abiga korrektse ülesehitusega mahukaid materjale;
Oskab lisada graafilisi elemente (pildid, graafikud diagrammid, animatsioonid, videod);
Omab ülevaadet esitlustehnika tehnilisest poolest ning oskab neid kasutada;
Oskab suuremate materjalide koostamise loomist grupitööna.

Õppejõud
õp Taivo Tuuling
space