Arvuti töövahendina (IFI6001.DT)
Õppeaine kood
IFI6001.DT
vana ainekood
IFI6001
Õppeaine nimetus eesti k
Arvuti töövahendina
Õppeaine nimetus inglise k
Effective Computer Usage
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aidata kaasa teadmiste, oskuste ja praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab rakendada IKT vahendeid õppetöös ja mujal. Aidata kaasa oskuste kujunemiseks töötamaks tüüpilise kontoritarkvarapaketiga, erinevate internetiteenustega ning sotsiaalse tarkvaraga.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Töö Windows keskkonnas, failisüsteem ja –operatsioonid, töö arvutivõrgus. Tekstitöötlus. Teksti vormindamine, laadide kirjeldamine ja muutmine. Pealkirjad ja teksti liigendamine. Sisukorra loomine. Päised ja jalused, tekstisektsioonid. Graafika, tabelite, jooniste, valemite jms lisamine. Viited tekstis. Väljatrüki seadistamine. Tabelarvutus. Lahtrite vormindamine. Valemite koostamine. Andmetabelite loomine, päringud, sorteerimine. Diagrammide tüübid ja koostamine. Esitlusgraafika. Esitluse loomine ja kujundamine. Juhtslaidi kasutamine. Graafiliste elementide ja efektide lisamine. Internetiteenused (blogid, pilverakendused, failitransport, elektronpost jms). Arvutikasutaja turvalisus. ID-kaart ja e-teenused.
Iseseisev töö
Iseseisvaks tööks on praktiliste ülesannete lahendamine kontoritarkvara ning sotsiaalset tarkvara kasutades.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
Oskab iseseisvalt kujundada (äärised, päised/jalused, tekstistiilid, sisukord, viited, tabelid, loetelud) pikemaid dokumente, kasutades tekstitöötlustarkvara asjakohaseid võimalusi;
Oskab kasutada tabelarvutusprogrammi võimalusi valemeid ja lihtsamaid funtsioone sisaldavate tabelite loomiseks, andmetabelite töötlemiseks ja andmete visualiseerimiseks diagrammide abil;
Oskab luua esitlusi, järgides soovituslikke reegleid ja kasutades tarkvara võimalusi;
Oskab kasutada grupitöös kaasaegseid sotsiaalse tarkvara rakendusi;
On suuteline dokumente digitaalselt allkirjastama ja digiallkirjastatud dokumente avama.
Hindamismeetodid
Eksam.
Sooritatud kontrolltööd ja/või eksam moodustavad hindest 100%.
Eksamile pääsemise täpsed eeltingimused määrab iga õppejõud oma kursuseprogrammis.
Õppejõud
õp Inga Petuhhov
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.