Sissejuhatus andmebaasidesse (IFI6061.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6061.DT
vana ainekood
IFI6061
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus andmebaasidesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Databases
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade andmebaaside olemusest, loomisest ja kasutamisest. Seda kahes osas. Esimene pool käsitleb lameandmebaase, tabelarvutusprogrammide näite varal, ning teine pool relatsiooniliste andmebaaside loomist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Andmetabeli mõiste ja ülesehitus. Väljad ja kirjed, ning sobiva struktuuri loomine.
Tabelarvutusprogrammides sisalduvad andmetabelite käsitlemise vahendid. Risttabelid, vahekokkuvõtted ja konsolideeritud tabelid.
Andmebaasifunktsioonid, Otsingu ja viitefunktsioonid, teksti- ja ajafunktsioonid.
Andmete organiseerimine sobivale kujule suuremate andmetabelite korral, arvutuslikud kirjed.

Relatsioonilise andmebaasi põhitõed. Tabelid, nende struktuur, loomine, muutmine. Väli, välja tüübid, kirjed, relatsioonid.
Andmete sisestamine – vormid, nende loomine, kujundamine, alamvormid. Andmete otsimine – päringud. Liht-, tegevus- ja parameeterpäringud. Aruanded, aruannete loomine, kujundamine. Arvutused ja funktsioonid andmebaasis. Tegevuste automatiseerimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskus luua lameandmebaase, ning leida neile sobib struktuur.
Oskus vajalike funktsioonide kasutamiseks arvutuslike kirjete loomisel..
Suutlikkus valida sobiv lahendus andmetabelitega ringi käimiseks
Teadmised relatsiooniliste andmebaaside ülesehituse põhimõtetes
Oskus luua relatsioonilist andmebaasisüsteemi ning seda kasutada.
Õppejõud
õp Kalle Kivi
space