3D modelleerimine (IFI6030.DT)
Õppeaine kood
IFI6030.DT
vana ainekood
IFI6030
Õppeaine nimetus eesti k
3D modelleerimine
Õppeaine nimetus inglise k
3D Modelling
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Selgitada 3D mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Ülevaade CAD/CAM programmide kasutamisest ja eesmärkidest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Solid EDGE kasutamise loogika ja erinevused enamikest CAD programmidest. Koostul põhinev projekteerimine. „Part“ keskkonnas erinevad keha tekitamise võtted.
Töö vabapindadega. Nende kasutamine modelleerimisel.
Detailide modelleerimine, kasutades konstruktiivseid iseärasusi (näit. ava, ribi jne.) „Metall-lehe“ kasutamise võimalused.
Koostu loomine „Assembly“ keskkonnas. Jooniste vormistamine „Draft“ keskkonnas. Lõiked, spetsifikatsioonid. Kirjanurkade kasutamine.
Lõiked.
Traditsioonilise- ja Sünkroontehnoloogia erinevused ja võrdlus.
Kasutatakse loengute ja praktikumide kombineeritud vormi. Ülesannete maht on enamasti suurem kui praktikumis läbi teha jõutakse, seetõttu on küllaltki oluline roll iseseisval tööl.
Iseseisev töö
Iseseisva töö nõuded leiate kursuseprogrammist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinu oskab kasutada suurt osa SolidEdge võimalustest. Omab ettekujutust detailide loomisest erinevates keskkondades, koostab nendest koostu, ning suudab vormistada vajalikke jooniseid.

Hindamismeetodid
Eksam.
Arvestustöö tehakse iseseisvalt õpejõu poolt ette antud reeglite kohaselt.
Soovi korral võib lõputöö asendada samal tasemel tööga üliõpilase enda valikul, mis käsitleb sarnast temaatikat ja on kokku lepitud õppejõuga.
Õppejõud
õp Kalle Kivi
Asenduskirjandus
http://www.tlu.ee/~kivik/Solid/Juhend.