3D modelleerimine (IFI6030.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6030.DT
vana ainekood
IFI6030
Õppeaine nimetus eesti k
3D modelleerimine
Õppeaine nimetus inglise k
3D Modelling
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada 3D mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Ülevaade CAD/CAM programmide kasutamisest ja eesmärkidest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Solid EDGE kasutamise loogika ja erinevused enamikest CAD programmidest. Koostul põhinev projekteerimine. „Part“ keskkonnas erinevad keha tekitamise võtted.
Töö vabapindadega. Nende kasutamine modelleerimisel.
Detailide modelleerimine, kasutades konstruktiivseid iseärasusi (näit. ava, ribi jne.) „Metall-lehe“ kasutamise võimalused.
Koostu loomine „Assembly“ keskkonnas. Jooniste vormistamine „Draft“ keskkonnas. Lõiked, spetsifikatsioonid. Kirjanurkade kasutamine.
Lõiked.
Traditsioonilise- ja Sünkroontehnoloogia erinevused ja võrdlus.
Kasutatakse loengute ja praktikumide kombineeritud vormi. Ülesannete maht on enamasti suurem kui praktikumis läbi teha jõutakse, seetõttu on küllaltki oluline roll iseseisval tööl.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada suurt osa SolidEdge võimalustest;
- omab ettekujutust detailide loomisest erinevates keskkondades, koostab nendest koostu, ning suudab vormistada vajalikke jooniseid.

Õppejõud
õp Kalle Kivi
space