Töö- ja tehnoloogiaõpetus
space
Õppekava kood
KUTTB.LT
Õppekava kuraator
Andry Kikkull
HTMi õppekava kood
1607
versiooni kood
KUTTB/08.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Töö- ja tehnoloogiaõpetus
Õppekava nimetus i.k.
Craft and Technology Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused töö- ja tehnoloogiaõpetusalase üldtehnilise baashariduse omandamiseks, mis võimaldab alustada erialast tegevust või jätkata õpinguid magistriõppetasemel; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb Eesti esemelise rahvuskultuuri eripära ja traditsioone Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kohustuslikud õppeained, koostama ja kaitsma bakalaureusetöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Sissejuhatavad ained
30.0
Erialaained
84.0
Vabaained
60.0
Lõputöö
6.0
Kokku
180.0
space
space
space
space