CNC tööpingid (KUT6211.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6211.LT
vana ainekood
KUT6211
Õppeaine nimetus eesti k
CNC tööpingid
Õppeaine nimetus inglise k
Programmable Workbenches
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Üldised teadmised CNC-tööpinkidest, programmeerimise tarkvarast. Omandada olemasoleva tark- ja riistvara iseseisva kasutamise oskus selle aine õpetamiseks põhikooli tasemel.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lühiülevaade ajaloost, CNC-tööpinkide tutvustus (EMCO, KOSY). Arvjuhtimisprogramm. Freesimise programmeerimine, pingi koordinaadistik, kontuuri kirjeldamine. Kontuuri- ja tasku töötlemine. Geomeetriainfo ettevalmistus CAD-keskkonnas, Solid Edge tarkvara. Informatsiooni teisendamine, NX-translaator. Geomeetriainfo ettevalmistamine CAM-keskkonnas NCCAD vahenditega. Skaneerimine ja koopiate valmistamine freespingil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab programmeerida lihtsamaid esemed NCCADiga;
- tunneb CNC tehnoloogia põhimõtteid;
- oskab seadistada freespinki KOSY;
- oskab KOSY freespinki kasutada ja hooldada.
Õppejõud
Aron Lips
space