3D modelleerimine I (IFI6077.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6077.DT
vana ainekood
IFI6077
Õppeaine nimetus eesti k
3D modelleerimine I
Õppeaine nimetus inglise k
3D Modelling I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kalle Kivi (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada 3d mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab teha iseseisvalt otsustusi CAD/CAM vahendite valikul ja kasutamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
SolidEdge erinevused teistest CAD vahenditest.
Koostul põhinev projekteerimine. Sünkroon- ja traditsioonilise projekteerimise tööpõhimõtted.
Detailide modelleerimine.
Visualiseerimine.
Koostukeskkonna otstarbekas kasutamine.
Detailidevahelised suhted, nende modifitseerimine.
Mudelite ettevalmistamine 3D printimiseks
Töö metalllehtede keskkonnas.
2D jooniste genereerimine loodud mudelist.
Joonistest mudeli loomine
Ülevaade tehnilise joonestamise põhitõdedest. Joonise vormistamine.

Automaatne spetsifikatsioonide koostamine. Lõiked koostust.


Tehtavata ülesannete maht on suurem kui praktikumis läbi teha jõutakse, seetõttu on oluline roll iseseisval tööl.
Eeldatakse praktiliste tööde iseseisvat läbi tegemist- lõpetamist.
Iseseisva töö maht käsitletava materjali omandamiseks, on ligikaudu 2 tundi iseseisvat tööd iga kontakttunni kohta.
Kasutatava tarkvara haridusversiooni, saab koduseks kasutamiseks vajadusel õppejõu käest. Kursusel kasutatakse versiooni SolidEdge ST-2020.

Tarkvara vajab tööks suhteliselt head arvutit.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada otstarbekalt SolidEdge võimalusi;
- oskab luua 3d detaile, ning nendest koostu konstrueerida;
- suudab genereerida 3d mudelitest 2d jooniseid ja 2d joonistest 3d mudeleid;
- oskab vormistada tehnilise joonestamise üldistele nõuetele vastavaid jooniseid;
- Omab üldiseid teadmisi CAM võimalustest.
Õppejõud
õp Kalle Kivi
Lisainfo
Aines osalemiseks on olulised eelteadmised kontoritarkvara kasutamiseks.
space