3D modelleerimine I (IFI6077.DT)
Õppeaine kood
IFI6077.DT
vana ainekood
IFI6077
Õppeaine nimetus eesti k
3D modelleerimine I
Õppeaine nimetus inglise k
3D Modelling I
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Selgitada 3d mudelite olemust ja erinevaid konstrueerimise võimalusi. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab teha iseseisvalt otsustusi CAD/CAM vahendite valikul ja kasutamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
SolidEdge erinevused teistest CAD vahenditest. CAM tööpõhimõtted.
Koostul põhinev projekteerimine. Sünkroon- ja traditsiooniline projekteerimine.
Detailide modelleerimine.
Visualiseerimine.
Koostukeskkonna otstarbekas kasutamine.
Suured koostud. Detailidevahelised suhted, nende modifitseerimine.
Suhtlemine teiste CAD programmidega.
Töö metalllehtede keskkonnas.
2D jooniste genereerimine loodud mudelist.
Joonistest mudeli loomine
Automaatne spetsifikatsioonide koostamine. Lõiked koostust.
Ülevaade tehnilise joonestamise põhitõdedest. Joonise vormistamine.

Tehtavata ülesannete maht on enamasti suurem kui praktikumis läbi teha jõutakse, seetõttu on küllaltki oluline roll iseseisval tööl.
Eeldatakse praktiliste tööde iseseisvat läbi tegemist- lõpetamist.
Iseseisva töö maht käsitletava materjali omandamiseks, on ligikaudu 2 tundi iseseisvat tööd iga kontakttunni kohta.
Kasutatava tarkvara haridusversiooni, saab koduseks kasutamiseks vajadusel õppejõu käest. Kursusel kasutatakse versiooni SolidEdge ST8.
Iseseisev töö
Iseseisva töö nõuded leiate kursuseprogrammist.
Õppeaine õpiväljundid
Osatakse kasutada otstarbekalt SolidEdge võimalusi
Osatakse luua 3d detaile, ning nendest koostu konstrueerida.
Suudetakse genereerida 3d mudelitest 2d jooniseid ja 2d joonistest 3d mudeleid.
Osatakse vormistada tehnilise joonestamise üldistele nõuetele vastavaid jooniseid.
Omatakse üldiseid teadmisi CAM võimalustest.
Hindamismeetodid
Eksam. Hinne saadakse iseseisvalt valminud töö esitamisel.
Õppejõud
õp Kalle Kivi
Kohustuslik kirjandus
Soovitav on iseseisev lisaharjutuste tegemine.
Kogu kursusega seonduv info (harjutused, õppematerjalid) on saadaval http://www.tlu.ee/~kivik/Solid/
Lisainfo
Aines osalemiseks on olulised eelteadmised kontoritarkvara kasutamiseks.
Asenduskirjandus
Asenduskirjanduse alusel pole võimalik antud kursust läbida.