3D modelleerimine II (IFI6105.DT)
Õppeaine kood
IFI6105.DT
vana ainekood
IFI6105
Õppeaine nimetus eesti k
3D modelleerimine II
Õppeaine nimetus inglise k
3D Modelling II
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Reaalsete 3D mudelite käsitlus ja jooniste korrektne loomine. Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse kujunemisele, mis võimaldab CAD/CAM vahendite efektiivsemat kasutamist kaasaegsete vahenditega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
SolidEdge kasutamise erinevused teistest CAD programmidest. Hetkeolukord CAD programmide turul.
Otstarbekas lähenemine koostupõhisele modelleerimisele. Sünkroon- ja traditsiooniline modelleerimine. Otstarbekas modelleerimisviisi valik.
Standardosade kasutamine.
Suured koostud. Detailidevahelised suhted, nende modifitseerimine.
Liikuvate koostude loomine, animatsioonid.
Jooniste korrektne vormistamine. Automaatne spetsifikatsioonide koostamine.
Lõiked koostust. Struktuurvaated.
Vabapinnad
Visualiseerimine.

Aine on mõeldud kursuse 3D modelleerimine (IFI6077) jätkukursuseks.

Kasutatakse loengute ja praktikumide kombineeritud vormi. Ka suur osa loengutest on praktilise suunitlusega.
Ülesannete maht on enamasti suurem kui praktikumis läbi teha jõutakse, seetõttu on küllaltki oluline roll iseseisval tööl.
Eeldatakse praktiliste tööde iseseisvat läbi tegemist- lõpetamist.

Kasutatava tarkvara haridusversiooni, saab koduseks kasutamiseks vajadusel õppejõu käest.
Iseseisev töö
Iseseisvalt tuleb läbi teha kõik tundides alustatud harjutused, mille leiab aadressil http://www.tlu.ee/~kivik/Solid2/
Õppeaine õpiväljundid
Osatakse kasutada otstarbekalt SolidEdge uuemate versioonide võimalusi
Osatakse luua 3D detaile, luua koostusid
Osatakse vormistada tehnilise joonestamise üldistele nõuetele vastavaid jooniseid.
Omatakse üldiseid teadmisi CAM võimalustest.
Osatakse valmistuda 3D printimiseks.
Hindamismeetodid
Eksam. Eksami sooritamiseks tehakse eksamitöö, mis sisaldab kogu semestri jooksul õpitut. Eksamitööle esitatavad nõuded ja tähtajad töö esitamiseks leiab: http://www.tlu.ee/~kivik/Solid2/
Õppejõud
Kalle Kivi
Kohustuslik kirjandus
Soovitav on iseseisev lisaharjutuste tegemine.
Kogu kursusega seonduv info on saadaval http://www.tlu.ee/~kivik/Solid2/
Asenduskirjandus
Asenduskirjanduse alusel ei ole võimalik antud kursust läbida.