Informaatika
Õppekava kood
IFIFB.DT
Õppekava kuraator
Inga Petuhhov
HTMi õppekava kood
1605
Õppekavaversiooni kood
IFIFB/18.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Informaatika
Õppekava nimetus i.k.
Computer Science
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
Õppekavagrupp
informaatika ja infotehnoloogia
Õppekavarühm
Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
tehnikateaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
Luua eeldused informaatika põhimõistete, teoreetiliste aluste, olulisemate rakendusvaldkondade ning üldiste arengusuundade tundmaõppimiseks; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb informaatika põhimõisteid ja põhiprintsiipe ning olulisemaid rakendusvõimalusi ja arengusuundumusi Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
120.0
Praktika
6.0
Vabaained
24.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0