Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö
space
Õppekava kood
KUIKB.LT
Õppekava kuraator
Jaana Taar
HTMi õppekava kood
145097
versiooni kood
KUIKB/21.LT
Instituut / kolledž
LT - Loodus- ja terviseteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö
Õppekava nimetus i.k.
Integrated Craft and Home Economics Technologies
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Humanitaaria ja kunstid
Õppekavagrupp
kunstid
Õppekavarühm
Käsitöö
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon. Kuva rohkem...
Antavad kraadid
humanitaarteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- luua eeldused tehnoloogilise (käsitöö, kodundus, töö- ja tehnoloogiaõpetus) multi-distsiplinaarse baashariduse omandamiseks, Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb Eesti esemelise kultuuri eripära ja traditsioone
- oskab kriitiliselt hinnata ja analüüsida kaasaegset info- ja tarbimiskeskkonda
Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
138.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0
space
space
space
space