Puidu masintöötlemine (KUT6216.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6216.LT
vana ainekood
KUT6216
Õppeaine nimetus eesti k
Puidu masintöötlemine
Õppeaine nimetus inglise k
Machine Assisted Woodwork
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada ja omandada üliõpilastel teadmisi ning praktilisi oskusi pidutööde tehnoloogia alal ja selle teema õpetamiseks ning loominguliseks rakendamiseks põhikooli II ja III astmes. Läbi puidutööde spetsiifika ja praktilise kogemuse rakendamise omandatakse õpetajatööks vajalikud tööesemete valmistamise ja sellega kaasneva tehnoloogia ning didaktika põhialused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Puidu masintöötlemine: toodang ja erialad. Puidu masintöötlemise tööliik põhikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekavas. Puidu masintöötlemise tehnoloogiad: treimine, lihvimine, täispuitdetailide töötlemine. Nende tööpinkide ehituse, käsitlemise ja seadistamise tundmaõppimine pooltoodete, toorikute ja detailide eeltöötlemiseks. Tööesemete valik, kavandamine ja valmistamine. Töötervishoiu ja –ohutuse juhised masintöötlemisel. Didaktika eripära puidu masintöötlemisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb puidutöö masinate tööpõhimõtteid;
- oskab kasutada otstarbekalt erinevaid puidutöötlemise masinaid;
- tunneb ohutustehnikat ja turvavahendite kasutamist puidu masintöötlemisel.
Õppejõud
Tiit Kobrusepp
space