Puidu käsitsitöötlemine (KUT6208.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6208.LT
vana ainekood
KUT6208
Õppeaine nimetus eesti k
Puidu käsitsitöötlemine
Õppeaine nimetus inglise k
Manual Woodwork
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda põhjalik ülevaade puidukäsitööriistadest ja abivahenditest.
Arendada üliõpilaste käelisi oskusi ja teadmisi puidu käsitsitöötlemise valdkonnas.
Julgustada iseseisvat mõtlemist ja aidata kaasa loovuse arengule.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ainekursus koosneb loengutest ja praktikumidest. Loengutes omandatud teoreetilisi teadmisi rakendatakse praktikumides. Iseseisevad praktilised tööd hõlmavad kaks kolmandikku kursuse mahust. Puidutehnoloogiate sisuks on: vestmine, märkimine, saagimine, hööveldamine, puurimine, peiteldamine, viimistlemine. Puitesemete kavandamine ja valmistamine. Töötervishoid ja -ohutus puidutöödel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab teritada, hooldada, varretada ja seada töökorda erinevaid puidukäsitööriistu;
- oskab valida vastavalt tööle otstarbekalt töövahendeid, tarvikuid ja materjale ning neid käsitleda;
- suudab kavandada töid ja kavandada otstarbekalt töökäike;
- suudab sisuliselt rakendada omandatud teadmisi, oskusi ja tähelepanekuid ning lahendada töös ette tulevaid rakenduslikke probleeme.
Õppejõud
Timo Nikitin
space