Erikursus tööõpetusest (KUT6227.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6227.LT
vana ainekood
KUT6227
Õppeaine nimetus eesti k
Erikursus tööõpetusest
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course on Craft
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Üliõpilaste iseseisva töö oskuste arendamine enda poolt konstrueeritud eseme valmistamise kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erialaainetes omandatud teadmiste ja oskuste baasil suuremamahulise töö konstrueerimine ja valmistamine.
Üliõpilased valmistavad vastavalt lähteülesandele kavandi ning hiljem tööjoonised. Vastavalt joonisele hangivad nad eseme valmistamiseks vajalikud materjalid. Nendest materjalidest valmistavad toote. Töö käik dokumenteeritakse. Sealjuures tehakse ka pildi või videomaterjali töö valmistamise etappidest. Aine lõpeb töö kaitsmisega kasutades abivahendina PowerPoint programmis valmistatud esitlust. Lisaks sellele esitatakse dokumentatsioon paberkandjal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab iseseisvalt kasutada eeldusainetes omandatud teadmisi uute esemete disainimisel ning valmistamisel;
- omandab teadmised materjali valiku, hankimise ning kuluarvestuse kohta
- oskab oma tööd dokumenteerida;
- oskab oma loomingut tutvustada.
Õppejõud
Tiit Kobrusepp
space